achtergond_genethica3.png

Doel

De Stichting Genethica heeft tot doel:
Bijdragen aan een duurzame productie en consumptie van voedsel, kleding en andere consumenten-producten.

Zij focust daarbij op het gebruik van gentechnologie in deze producten. Zij wil helder denken hierover bevorderen; zeg maar ‘gezond verstand’. Een eerste vereiste om gezond verstand te kunnen inzetten, is een grondige waarneming van de feiten èn van de eigen opvattingen. Een tweede vereiste om hiermee iets te bereiken, is luisteren naar elkaars visie en argumentatie. De werkwijze van de Stichting Genethica wordt daarom gekenmerkt door:
degelijke, gedetailleerde en onderbouwde informatie
wetenschappelijk inzicht gecombineerd met gezond verstand
gesprek en dialoog
eerlijkheid en openheid over de eigen opvattingen en het eigen standpunt.

Wat gentech-voedsel betreft, gaat het niet alleen om genetisch gemodificeerde planten, maar ook om genetisch gemodificeerde micro-organismen. Uit genetisch gemodificeerde planten worden eiwitten, meel, olie en dergelijke gebruikt; uit genetisch gemodificeerde micro-organismen worden vitaminen, kleurstoffen, aroma’s, enz. gebruikt. Deze laatste stoffen worden uit de micro-organismen geoogst door biochemische bedrijven. De Stichting Genethica kijkt dus niet alleen naar de landbouw, maar ook naar de biochemische industrie.

Aan iemands mening en argumentatie liggen, al dan niet bewust, opvattingen en gevoelens ten grondslag; mogelijk ook een visie. Niemand is waardevrij, maar niet iedereen is zich van zijn waarden bewust. Wanneer deze opvattingen, gevoelens en waarden wel ter sprake komen, zegt men echter meestal: "Dat is privé, daar willen we niet aankomen, dus dat laten we buiten beschouwing." Het is inderdaad privé, en dat wil zeggen dat we het met respect moeten benaderen, maar juist niet buiten beschouwing laten. Als we het weglaten, kunnen we de ander niet werkelijk begrijpen: dan kan er geen echte dialoog tot stand komen en dus ook geen samenwerking.

Bewustzijn van het eigen denkproces en bereidheid tot dialoog zijn dus essentieel. Dat houdt ook in dat je open bent over je eigen opvattingen en het daaruit resulterende standpunt. De Stichting Genethica geeft daarom haar eigen visie, haar denkproces en haar standpunten in detail weer op de pagina Visie. Dit gebeurt slechts uit het oogpunt van openheid: ieder ander is vrij om zich zijn eigen oordeel te vormen; de vermelding van ons oordeel moet daarvoor geen beletsel zijn.

Wat wordt hier verstaan onder gentechnologie?