achtergond_genethica3.png

Wat wordt hier verstaan onder gentechnologie?

Onder gentech of gentechnologie verstaan we hier hetzelfde als genetische modificatie, genetische manipulatie of ‘moderne biotechnologie’, namelijk: het aanbrengen van verandering(en) in het DNA of RNA van een levend organisme door rechtstreeks ingrijpen op moleculair niveau.