achtergond_genethica3.png

Activiteiten

Wat doet de Stichting Genethica?

De Stichting Genethica biedt drie diensten aan, die alledrie betrekking hebben op gentech-voedsel en gentech-katoen:

Informatie
Onderzoek
Ondersteuning van campagnes

Deze diensten worden verleend aan maatschappelijke organisaties, voedsel- en kledingbedrijven en andere organisaties (zie Doelgroep).

De rol die gentechnologie speelt in voedsel en katoen is niet makkelijk te doorzien. Het is een technologie die zich aan onze directe waarneming onttrekt. Velen vragen zich dan ook regelmatig af hoe het nu precies zit met dit of dat aspect van gentech-voedsel of gentech-katoen. Vanuit haar deskundigheid kan de Stichting Genethica hier opheldering over verschaffen, in de vorm van heldere, overzichtelijke informatie die toegesneden is op uw behoefte.

Heeft u behoefte aan een verdergaande analyse van bepaalde praktische, ethische, technische, sociale, politieke of culturele aspecten? De Stichting Genethica kan ook dit onderzoek efficiënt voor u doen. Wij stellen samen met u vast welke informatie en inzichten precies relevant zijn voor u. Daar doen we onderzoek naar en u krijgt het resultaat in de vorm van een rapport, workshop, brochure, publicatie of anderszins. Onder onderzoek verstaan wij niet de uitvoering van biochemische analyses en tests. Wij kunnen u hiervoor wel de weg wijzen, maar beschikken zelf niet over de faciliteiten hiervoor.

Ook campagnes gericht op consumenten of andere doelgroepen kan de Stichting Genethica ondersteunen, als deze draaien rond gentech-katoen of -voedsel, of als aspecten hiervan relevant zijn voor uw campagne. Een effectieve campagne rust op heldere en betrouwbare informatie. Wij leggen deze basis voor u, afgestemd op het doel en de doelgroep van uw campagne. Op deze informatie kunt u uw campagne opbouwen. Vervolgens verzorgen wij alle gentech-kennis en -informatie binnen de campagne.

Enkele voorbeelden van vragen die de Stichting Genethica voor u kan beantwoorden:

Welke gentech-producten zijn voor u relevant? (Niet alleen planten, maar ook micro-organismen spelen een rol.)
Hoe weet u of uw kleding-artikelen gentech-katoen bevatten?
Wat is er precies genetisch veranderd aan een product en waarom?
Welke varianten zijn toegelaten en welke zitten in het langdurige proces van toelating?
Tot welke voor- en tegenargumenten leidt het doel of de visie van uw organisatie?
Hoe bepaalt u uw standpunt over gentech-katoen of -voedsel?
Hoe is de politieke situatie, welke kant gaat het op?
Wat is er bekend over de veiligheid van een bepaald gentech-product?
Hoe zorgt u dat uw product gentechvrij is?

Diederick Sprangers van de Stichting Genethica is biochemicus en deskundig op dit gebied (Wie zijn wij). Hij overziet het terrein en weet de gewenste informatie boven water te halen en op een overzichtelijke manier te presenteren.

Vragen? Afspraak? Neem contact op.