achtergond_genethica3.png

Als wij het niet doen, doen anderen het wel

Sommige mensen, of ze nu betrokken zijn bij de productie of het alleen als consument gebruiken, zien gentech-voedsel en gentech-katoen als een onvermijdelijk gegeven: “Als wij ze hier in Nederland niet maken, doen ze het elders wel.” Of: “Die gentech-producten zijn er nu eenmaal, we moeten ermee leven.” Dit betekent dat zij het bestaan van gentech-voedsel en -katoen niet ter discussie stellen. Een deel van hen maakt zich er gewoon niet druk over. Zij geloven dat het een onontkoombare ontwikkeling is. Als dat echter zo zou zijn, zou dat betekenen dat zij geen invloed hebben op deze ontwikkeling. De Stichting Genethica deelt deze fatalistische houding niet: zij is van mening dat iedereen invloed heeft, als hij maar bereid is deze invloed te gebruiken.

Anderen dragen deze houding echter bewust uit: met name de grote chemische bedrijven die deze producten op de markt brengen, wekken graag de indruk dat nut en noodzaak ervan vanzelfsprekend zijn. Dat dat geenszins het geval is, blijkt uit de vele vragen die deze producten oproepen. In dit licht krijgt de uitlating ‘als wij het niet doen, doet een ander het wel’ een dreigend karakter: alsof we onheil over ons zouden afroepen door het niet te doen, en alsof het door de ander (meestal worden de Verenigde Staten bedoeld) toch wel bij ons binnen gebracht zal worden.

Solutions are in our nature. ( David Suzuki Foundation, 2005)